Articulacions i perfils per a formigó 

Hi ha 24 productes.

Perfils i juntes per a formigó, tira, pvc, hidroexpansiu, regla de les juntes, perfil de guix de vora canviador per a encofrats de formigó. Perfils d’aplicacions generals en la construcció d’elements de formigó, monocapa, guix i guix.

Perfils i juntes per a formigó, tira, pvc, hidroexpansiu, regla de les juntes, perfil de guix de vora canviador per a encofrats de formigó. Perfils d’aplicacions generals en la construcció d’elements de formigó, monocapa, guix i guix.

Més
Es mostren 1 - 15 of 24 articles