Articulacions i perfils per a formigó

Juntes d’expansió i moviment

Fons de junta d'escuma de polietilè

79,44 €
Fons de junta, cordó d'escuma de polietilè per a farciment o tapa fons a base d'escuma de polietilè de cèl·lula tancada, fàcilment compressible, subministrat en forma de cordons de secció circular de diversos diàmetres. Serveix com a limitador de profunditat de segellats en juntes de dilatació. (Termini de lliurament aproximat de 7 dies)
Juntes d’expansió i moviment

Fons de junta d'escuma de polietilè Sika

Sika
Fons de junta, cordó d'escuma de polietilè per a farciment o tapa fons a base d'escuma de polietilè de cèl·lula tancada, fàcilment compressible, subministrat en forma de cordons de secció circular de diversos diàmetres. Serveix com a limitador de profunditat de segellats en juntes de dilatació. Es subministra en rotllos sencers i llarg segons la mida....
Articulacions i perfils per a formigó

Perfil hidroexpansiu - Rotlle 8m

45,39 €
Perfil hidroexpansiu a força de polietilè, goma butílica, resina i lligants elastomèrics. Expansió gradual i controlada a l'contacte amb aigua
Articulacions i perfils per a formigó

Perfil hidroexpansiu per a aigua salada - Rotlle 8m

87,00 €
Junt hidroexpansiu compatible i apte per al seu ús en contacte amb aigua salada. A base de polietilè, goma butílica, resina i lligants elastomèrics.
Articulacions i perfils per a formigó

Perfil hidroexpansiu de bentonita

63,47 €
Perfil hidroexpansiu de bentonita per impermeabilitzar murs i juntes constructives. Perfil bentonítico per a segellat de murs, soleres i dipòsits d'aigua.
Articulacions i perfils per a formigó

Banda de PVC amb bulb per a junt interna

227,35 €
Bandes fabricades en PVC d'alta qualitat per a juntes de dilatació de dipòsits o zones sotmeses a humitat permanent. Disposen de bulb central per permetre la deformació i desplaçament de la junta.(Material voluminós - termini de lliurament aproximat de 7 dies)(Sota Comanda les mesures de 300, 360 i 440 mm)
Articulacions i perfils per a formigó

Banda de PVC amb bulb per a junt extern

402,14 €
Bandes fabricades en PVC d'alta qualitat per a juntes de dilatació de dipòsits o zones sotmeses a humitat permanent. Disposen de bulb extern per permetre la deformació i desplaçament de la junta.(Material voluminós - termini de lliurament aproximat de 7 dies)
Articulacions i perfils per a formigó

Banda de PVC plana per a junta interna en rotllo

291,86 €
Banda PVC plana per a junt interna d'alta qualitat per a juntes de dilatació de dipòsits o zones sotmeses a humitat permanent. Disposen de bulb extern per permetre la deformació i desplaçament de la junta.(Material voluminós - termini de lliurament aproximat de 7 dies)
Articulacions i perfils per a formigó

Banda de PVC plana per a junta externa en rotllo

Banda PVC plana per a junt extern d'alta qualitat per a juntes de dilatació de dipòsits o zones sotmeses a humitat permanent. Disposen de bulb extern per permetre la deformació i desplaçament de la junta.(Material voluminós - termini de lliurament aproximat de 7 dies)
Articulacions i perfils per a formigó

Novojunta formigonat 40 - Junta de formigonat en PVC

318,42 €
Perfil regla junta de PVC buit de 40 mm d'alçada per a juntes de formigonat que absorbeix les dilatacions del formigó en soleres.Permet la fissuració de les soleres de formigó, evitant el tall amb disc posterior.Se subministra paquets de 60 barres 2,5 m cadascuna, 150 m en total.(Termini de lliurament aproximat de 7 dies)
Perfils de morter i guix

Albergini per encofrats de formigó

139,06 €
Albergini o perfil plàstic en forma de triangle per a col·locar en encofrats per aixamfranar cantonades, marcar juntes i crear goterons en el formigó.
125,86 €
Cantoneres de PVC de 30x24.5 mm per cantonades en aplicació de guix o escaiola en interiors. Bona qualitat, no es deformin, no es dobleguen, ni es parteixen.
Producte afegit a la llista de desitjos
Product added to compare.